2006 Sherco SM 4.5i F 450 机油过滤器

适合 2006 Sherco SM 4.5i F 450 的K&N机油过滤器
  • 保护您的 Sherco SM 4.5i F的引擎
  • 重型构造
  • 非常适合与合成或常规油使用
K&N的 2006 Sherco SM 4.5i F 机油过滤器有着重型构造,适合用于合成或常规机油。K&N机油过滤器提供高水平的过滤和保护您的 Sherco 的引擎。

您的2006 Sherco SM 4.5i F 值得一个优质机油过滤器!选择以下的产品按钮以查看所有机油过滤器的搭配。

汽车产品  
2006 Sherco Sm 4.5i f 450 - All Models
摩托车
Good product. Fast shipping. Good price.
Johnnie Robertson , Pomona, California
油过滤器
K&N KN-611
  • 卓越的过滤
  • 允许高油流量
KN-611 2006 Sherco Sm 4.5i f 450 油过滤器