按汽车搜索

Cištení vzduchového K&N filtru

Vetšina vzduchových filtru K&N vyžaduje vycištení až po ujetí 80 000km. Vycištení K&N filtru je jednoduché a popsané níže uvedených ctyrech bodech:

Dirty vzduchové filtry

1. NANESTE CISTÍCÍ PROSTREDEK

Volne naneste cistící prostredek nebo K&N Power Kleen™ na obe strany filtru a nechte pusobit po dobu 10 minut než se uvolní necistoty. Nenechte cistící prostredek na filtru uschnout.

Panel Air Filter Cleaning

Round Air Filter Cleaning

Cone Air Filter Cleaning

2. VYPLÁCHNETE

Vypláchnete vzduchový filtr s volne tekoucí vodou smerem z cisté strany tak, aby necistoty byli vyplaveny z filtru. Takto pokracujte až do doby než jsou veškeré necistoty z filtru odplaveny. Je možné, že bude potreba krok 1 a 2 opakovat.

Panel Air Filter Rinsing

Round Air Filter Rinsing

Cone Air Filter Rinsing

3. USUŠTE

Po umytí filtru opatrne vyklepejte vodu z filtru and nechte volne filtr uschnout. Nenanášejte olej dokud není filtr úplne suchý.

4. OLEJ

Aerosol Olej (99-5000EU)

Sprejem naneste K&N olej pro vzduchové filtry rovnomerne na vzduchový filtr ze vzdálenosti cca 8cm. Nechte vzduchový filtr volne ležet po dobu cca 20 minut, aby se olej vstrebal. Následne mírne naneste sprejem na svetlá místa olej tak, aby nános oleje a zbarvení bylo rovnomerné.

Panel Air Filter Aerosol Oiling

Round Air Filter Aerosol Oiling

Cone Air Filter Aerosol Oiling

Pouze výše uvedený postup je schválený postup pro údržbu a cištení K&N vzduchových filtru.

Video -Vzduchový filtr K&N Video s pokyny k cištení